Tisk na speciální materiály

TISK NA SYNTETICKÉ TEXTILIE A DALŠÍ NESTANDARDNÍ MATERIÁLY

Syntetické textilie nebo textilie s povrchovou úpravou mohou negativně ovlivňovat kontakt barvy s potiskovaným podkladem. Tyto materiály mohou být citlivé na na vyšší teploty při vytvrzování barev a zapříčinit žloutnutí při sušení. V těchto případech konzultujeme použití barev a přípravků pro zvýšení přilnavosti a elastičnosti s výrobci sítotiskových barev. Vždy provádíme tiskové zkoušky a ověřujeme mechanickou pevnost barev a jejich schopnost odolávat otěru a praní.  U nových materiálů vyžadujeme vzorek pro zkoušky tisku. Pro vysoce namáhané materiály používáme dvousložkové barvy. Tyto barvy jsou vysoce krycí a mají především velkou pružnost a elastičnost i při velikém roztažení podkladu nedochází k potrhání kresby.

special_dvouslozkova barva_B special_dvouslozkova barva_A

Potiskneme i materiály se strukturou jako je například fleece. Předloha pro tisk musí být uzpůsobena tomuto tisku.

 special_fleece  wh